Ikona dekoracyjna

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w Jedlni-Letnisku

Kolejna inwestycja drogowa w rejonie radomskim przed nami. Tym razem zostanie rozbudowany prawie siedmiokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 737 od granicy Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699 w gminie Jedlnia-Letnisko. Środki na jej wykonanie będą pochodzić z budżetów samorządu województwa mazowieckiego, gminy Jedlnia-Letnisko i miasta Radomia. 


Umowa podpisana między Województwem Mazowieckim a a Gminą Jedlnia-Letnisko oraz Miastem Radom określa zasady współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji dokumentacji projektowej rozbudowy drogi. Dokumentacja zakłada rozbudowę prawie siedmiokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 737 oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W ramach umowy Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykona dokumentację projektową i uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Natomiast Jedlnia-Letnisko i Radom pomogą w pokryciu części kosztów opracowania dokumentacji projektowej. W 2026 roku gmina Jedlnia-Letnisko ma przeznaczyć na ten cel 200 tys. zł, a miasto Radom – 400 tys. zł. Szacunkowe koszty opracowania dokumentacji to 2,1 mln zł.