Ikona dekoracyjna

Rusza rozbudowa drogi 730 na terenie gminy Warka!

Ponad 15 mln zł przeznaczył Samorząd Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 730 na terenie gminy Warka.

Modernizacja obejmie 3,2 km odcinek drogi – przejście przez miejscowość Laski do torów kolejowych w Warce.

Zakres robót obejmie budowę chodnika w Laskach wraz z budową kanalizacji deszczowej i wymianą nawierzchni na całym odcinku drogi.

Przebudowane zostaną także zjazdy na nieruchomości oraz zaktualizowane oznakowania poziome i pionowe.


Koszt inwestycji to 15 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o

Prace potrwają do końca 2025r.