Ikona dekoracyjna

Podpisanie umowy na zadanie przebudowa DW 634 od m. Kobyłka do m. Zielonka na odcinku 4,5 km

Rusza drugi etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 634 w powiecie wołomińskim. Wkrótce rozpoczną się prace nad rozbudową odcinka 4,5 km od ul. Nadarzyńskiej do wiaduktu w Zielonce. Inwestycja obejmie rozbiórkę i budowę mostu w Zielonce oraz przebudowę skrzyżowań, zjazdów, wysp dzielących, zatok autobusowych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Wzdłuż drogi wybudowane zostaną nowe chodniki i drogi rowerowe, posadzona będzie nowa zieleń. Wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie drogowe. Koszt realizacji inwestycji to 105,3 mln zł. Wykonawcą robót jest firma Strabag Sp. z o. o.


Rozbudowa drogi 634 od Kobyłki do Zielonki jest kontynuacją pierwszego etapu realizacji inwestycji od al. Niepodległości w Wołominie skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich w Kobyłce. Koszt pierwszego etapu to 142 mln zł. Łącznie zostanie przebudowany odcinek drogi 634 o długości 10 km za kwotę 247,3 mln zł. Roboty drogowe potrwają 3 lata


Otwarcie drogi 634, ul Księdza Skorupki w Ząbkach

Drogowcy zakończyli rozbudowę drogi woj. nr 634 w Ząbkach. W ramach tego zadania przebudowana została ul. Ks. Skorupki. Nowa jezdnia na odc. 1,3 km z wydzielonymi pasami do lewoskrętów, ronda na skrzyżowaniach z ulicami Sosnową i Langiewicza oraz Wyzwolenia, chodniki i ciągi pieszo - rowerowe oraz drogi serwisowe do obsługi lokalnego ruchu - wszystko to znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników drogi.


Dokumentację projektową niezbędną do przebudowy drogi opracowało Miasto Ząbki a realizacja inwestycji została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 29 mln zł.