Ikona dekoracyjna

Przebudowa drogi 740 w m. Żerdź i nowy most w m. Garbatka-Letnisko w ciągu drogi 691

Wkrótce ruszą pierwsze prace przy budowie nowego mostu w ciągu drogi 691 nad rzeką Struga Policka w m. Garbatka-Letnisko w powiecie kozienickim. Stary obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy, jednoprzęsłowy most. Przy obiekcie wybudowany zostanie chodnik dla pieszych. 

Koszt inwestycji to 3 143 248, 96 zł. Wykonawcą prac jest firma budowlano-remontowa BUDREM-1. Planowany czas robót to 7 miesięcy.  

Na czas trwania robót zostanie wybudowany tymczasowy most, którym kierowcy będą mogli przejechać przez rzekę. 

 

Kolejna inwestycja to przebudowa drogi 740 w miejscowości Żerdź w gm. Przytyk.  Na 2 km odcinku wymieniona zostanie nawierzchnia a jezdnia poszerzona do 7 m. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami niższej kategorii i zjazdy na nieruchomości. Aby poprawić bezpieczeństwo pieszych powstanie nowy chodnik, zatoki autobusowe i pobocza.  

Koszt inwestycji to 6 713 005, 69 zł. Wykonawcą jest firma Strabag Sp. z o. o. Planowane prace potrwają 14 miesięcy.