Ikona dekoracyjna

Mieszkańcy Rudy Szostkowskiej skorzystają na rozbudowie DW 803 w ich miejscowości

9 maja została podpisana umowa z firmą STRABAG sp. z o. o. na rozbudowę ponad 500 metrowego odcinka DW 803 w Rudzie Szostkowskiej (gm. Wodynie).


W ramach tej inwestycji zostanie poszerzona jezdnia, zbudowany chodnik, powstanie też nowy system odwodnienia drogi oraz jej oświetlenie. Dodatkowo przebudowane będą: skrzyżowanie z drogą gminną, zjazdy oraz przepust. Znajdzie się również miejsce na kanał technologiczny, gdzie będą biegły sieci telekomunikacyjne, światłowodowe, itp.


Wszystkie prace potrwają do sierpnia 2024 roku, a ich koszt wyniesie prawie 9,6 mln zł.


Tylko w tym roku łącznie na inwestycje drogowe na terenie Gminy Wodynie, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 25,8 mln zł. Aktualnie trwają prace na odcinku drogi 803 od m. Żebrak do m. Ruda Wolińska, koszt 4 223 674,56 zł., w m. Wodynie, koszt 8 338 325,69 zł (dokumentacja opracowana przez Gminę) oraz od Seroczyna do Łomnicy, koszt 3 604 449,92 zł. Łącznie zostanie przebudowane 3,2 km drogi wojewódzkiej. Zakres inwestycji obejmuje przede wszystkim poszerzenie jezdni do 7 m, wykonanie poboczy i odwodnienia, przebudowę skrzyżowań. W samych Wodyniach wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i chodniki.


#BudujemyDlaWas