Ikona dekoracyjna

Zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 801

W związku z kolejnymi etapami prac ulegnie zmianie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku drogi 801 między Otwockiem Małym a Piotrowicami w Gminie Karczew.


  • Na odcinku od ronda w m. Otwock Mały do skrzyżowania z DW 734 w m. Wygoda oraz odcinku od skrzyżowania w m. Sobiekursk do skrzyżowania z DK 50 zostanie prowadzony ruch wahadłowy. W terminach 29-30.04 i 6-7.05 układana będzie warstwa ścieralna. (terminy mogą ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych).
  • Od 6 maja 2024r. zamknięty zostanie odcinek drogi 801 od skrzyżowania z drogą 734 w m. Wygoda do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Sobiekursk. Objazd poprowadzony zostanie drogami serwisowymi.

Koszt przebudowy 6,1 km odcinka wyniesie 87,8 mln zł, z czego 30 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałe 57.8 mln to środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego.