Ikona dekoracyjna

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie baneru wyborczego

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Umieszczenie materiału wyborczego w pasie drogowym wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i uzyskania zezwolenia. Aby uzyskać takie pozwolenie, kandydaci, którzy zechcą zamieścić banery wyborcze przy drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich powinni wystąpić do właściwego Rejonu Drogowego.


Wnioski można składać:


  • poprzez portal E-usługi


link do strony: https://euslugi.mzdw.pl/home


  • osobiście w Rejonach Drogowych


link do formularza: https://mzdw.pl/.../wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na...


Samowolnie mocowane materiały wyborcze do m.in. barierek drogowych, znaków, wiaduktów będą usuwane.