Ikona dekoracyjna

Budżet Mazowsza na 2024 rok został przyjęty

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę budżetową na 2024 roku. W rekordowym budżecie znalazło się ponad 8 mld zł. Spośród tych środków, ponad 1,13 mld zł zostało przeznaczone na inwestycje i remonty dróg wojewódzkich.


  • Na zadania inwestycyjne przeznaczymy 677,8 mln zł.
  • Na modernizację sieci dróg na Mazowszu planujemy wydać 300 mln zł.
  • Na bieżące utrzymanie dróg wydamy ponad 147 mln zł.
  • Na realizację projektów w ramach kolejnej edycji BOM mamy zabezpieczone ponad 6,8 mln zł.