Usługi

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich, będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z po