Usługi

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej (w