Usługi

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu MZDW decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi woje