Usługi

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Ma