Roboty budowlane

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Żuromin - Mława w m. Turza Mała na odcinku od km 60+792  do km 60+992 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Część I pn. – „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z drogą gminną ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach gmina Brwinów”. Część II pn

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-07-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w miejscowości Rawica, gmina Tczów” - nr postępowania 095/19