Roboty budowlane

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku  od km 46+920 ul. Łomżyńska do km 48+000 skrzyżowanie z drogą powiatową do Zaszkowa w miejscowości Nur, d

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu nad ciekiem bez nazwy w miejscowości Borkowice w km 26+410 drogi wojewódzkiej nr 727 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postęp

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 575 w zakresie przebudowy chodnika  z przystosowaniem do ruchu rowerowego w m. Jordanów, gmina Gąbin, od km 5+854,62

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 727 w km 59+337 do 60+400, gmina Jastrząb powiat szydłowiecki oraz gmina Wierzbica powiat radomski, województwo mazowiec

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 relacji Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów w miejscowości Jasieniec, gmina Jasieniec, powiat grójecki, wojew