Roboty budowlane

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od km 25+640 do km 26+760 (L=1,120 km) na terenie gminy Nieporęt, powiat legionowski” - nr postępowania 1

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec  od km 27+000  do km 33+955 (L=6,955 km)” - nr postępowania 111/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 33+850 do km 36+600 na terenie gmin Błędów i Belsk Duży, powiat grójecki, województwo mazowieckie” - nr postępo

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont istniejących ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych zlokalizowanych w pasie dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarzą