Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

 

„Remont drogi wojewódzkiej nr 744 w km 3 +924 do km 5+500 na terenie gminy Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie”

- nr postępowania 169/20

Numer postępowania:

169/20
Termin składania ofert: 2021-01-19 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Nie ma wyników przetargu

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-12-18 07:10:58

Data modyfikacji: 2020-12-18 07:13:09

Wersja: 1