Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont odcinka drogi woj. nr 630 od km 3+400 do km 3+700. (L=0,300 km) na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski.” - nr postępowania 009/19

Numer postępowania:

009/19
Termin składania ofert: 2019-01-22 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Nie ma wyników przetargu

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2019-01-04 11:14:30

Data modyfikacji: 2019-01-16 13:14:11

Wersja: 1