Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Demontaż, dostawa, ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 5 części” - 

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na terenie Miasta i G

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont wiaduktu w km 11+225 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718 w Pruszkowie” – nr postępowania 106/20