Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020 z podziałem na 8 części” – nr postępowania 098/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od km 0+000 do km 0+700 w miejscowości Łubna, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupicka od  km 10+005 do km 10+461 w miejscowości Brwinów, gmina Brwinów, powiat pruszkowski, wojew