Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich decyzji o zezwoleniu na realizację inwe

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 209,80 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewó

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 570 na odcinku od km 15+178 do km 17+828  (L=2,650 km) na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński”

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Remont drogi wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 22 +500 do km 25+000 (L=2,500 km) na terenie gminy Jadów, powiat wołomiński”. - nr pos

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa - Karczew - Maciejowice - Dęblin - Puławy na odcinku od km 21+320  do km 24+520 w miejscowości Karcz

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz.  od km 24+300 do km 28+640 (L=4,340 km)” - nr postępowania 154/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 1 535 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich n

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 4+350 do km 7+083” - nr postępowania 171/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 26+500  do km 29+800 na terenie gminy Błędów, powiat grójecki, województwo mazowieckie” - nr postęp

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 35+550 do km 38+800 (L=3,250 km) na terenie gminy Wołomin i Klembów, powiat wołomiński” -