Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszaw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie napraw na wiadukcie nad linią kolejową PKP w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej 705 -– nr postępowania 128/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 14+600 miejscowość Boguty - Pianki do km 15+885 granica województwa długości 1,285 km, na t

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-10-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejonach Drogowych M