Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 502 755,89 m², oznakowania poziomego

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Demontaż, dostawa, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 2 części -  nr postępowania 096

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2017/2018 z podziałem na 8 części - postępowanie 166/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na 29 częś

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 części.

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach wojewódzkich,  będących w zarządzie  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 21 zada

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 310,6 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – likwidacja ubytków i wykruszeń, z podziałem na  2

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinkach: od km 13+230  do km 14+200; od km 17+690 do km 17+952” - nr postępowania 037/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont cząstkowy chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowości Duchnów gmina Wiązowna na odcinku od km 44+468  do km 46+108” - n

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 898 w km 0+000 do km 0+429” - nr postępowania 062/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4-0,8 mm i trwałości co najmniej 1 rok w ilości 510269,25 m2 , oznakowania poziomego gr

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Demontaż, dostawa, ustawienie  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  na wybranych drogach wojewódzkich z podziałem na 4 części” -  nr postępowani

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski” - nr postępowania 080/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno do remontu dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020” – nr postępowania 099/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia:     „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862  na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck” - nr postępowania 089/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 712 na odcinku od km 1+900 w miejscowości Łęg do km 3+860 w miejscowości Gassy, gmina Konstancin - Jeziorna,  powiat pia

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 95+150 do km 98+954.” - nr postępowania 092/19