Dostawy

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa 2 sztuk samochodów ciężarowych DMC 18t na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich” – nr postępowania 056/19