Dostawy

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-08-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa sadzonek drzew do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w