Dostawy

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2021-01-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodó