Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 19+893 do km 20+048, dz. nr ew. 27/1, obręb Sobików w miejscowości Sobików, gmina Góra Kalwaria,

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszków na odcinku od km 11+817 do km 19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2017/2018, z podziałem na 29 częś

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 relacji Święcice – Myszczyn – Zaborów odcinek od km 0+200 (Święcice) do km 5+821 (ul. Południowa w Zaborowie)” –

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od km 79+255 do skrzyżowania z ul. Młodzieżową w miejscowości Węgrów n

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-09-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew w pasie dróg wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podział

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót w zakresie letniego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 25 zadań” – nr postępowan

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 w km 11+700 do 12+540” - nr postępowania 145/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do k