Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 727 w km 25+650 do km 26+900 na terenie gm. Borkowice, powiat przysuski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 008/2

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 567 od km 20+250 do km 21+250” - nr postępowania 011/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 697 na wybranych odcinkach od km 6+940 do km 8+390 Suchodół – Polków Sagały, od km 9+730 do km 11+458   Polków Sagały –

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi audytu zewnętrznego wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie pn: „ Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 805 w granicach pasa drogowego polegająca na: - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego nad kan

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 19+275 do km 21+050 na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 007/2

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-02-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 od km 5+800 do km 6+600” - nr postępowania 010/20

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 0+031 do km 0+455 długości 424 m (od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do m. Chybów) na terenie gm

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-01-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 w m. Garbatka-Letnisko ul. Kochanowskiego w km 11+147,82 do km 11+710,38 wraz z dwoma odcinkami przejściowymi dł