Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-12-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niez

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-11-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych Mazowieckiego Zar