Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowe

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40, w Maciejowicach – budowa budynku administracyjnego, magazynowo – garażowego, oświ

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-05-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła ”WOŁOMIN” na trasie S-8” - przewidziane do

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-06-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 13+750 do km 14+118 oraz  od km 39+410 do km 40+050  oraz  od km 54+500 do km 57+350”  - nr postępowania 086/2