Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-09-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim  przy ul. Traugutta 41 – w systemie projektuj i buduj” - nr postępowania 094

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 – budowa budynku administracyjno – socjalnego, budynku magazynowo – garażowego

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-08-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 633 ul. Jana