Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   Remont drogi wojewódzkiej nr 579 km 36+760 - km 37+260 w Grodzisku Mazowieckim - nr postępowania 186/17    

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 Warszawice – Wilchta w zakresie budowy chodnika, budowy i przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych oraz e

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 701 w zakresie km 1+380 km 2+060" - nr postępowania 182/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w latach 2018-2020 z podziałem na 7 części” -

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-10-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa soli drogowej do zwalczania śliskości na drogach wojewódzkich w sezonie 2017/2018”  – nr postępowania 168/17