Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejonach Drogowych Mazowiecki

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo - pieszych zlokalizowanych  w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 697 na odci

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-12-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin – Grudusk – Ciechanów w m. Ciechanów od km 45+390 do km 46+302” - nr postępowania 163/19