Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec, odc. gr. powiatu ostrołęckiego – Surowe - Charciabałda odcinki od km 17+533 do km 18+465; od k

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego metodą pojedynczego powierzchniowego utrwalenia wra

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu nad rzeką Pilicą w miejscowości Nowe Miasto nad Pilicą w km 36+383 drogi wojewódzkiej nr 728 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – n

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu nad kanał „Kaczor” w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezb

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia:     „Wykonanie obsługi laboratoryjnej dla przebudowy, rozbudowy  i remontów prowadzonych na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckieg

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km 131+425 do km 133+380 (stary pikietaż 133+745 do km 135+700) L=1,955 km odc. Krasnosielc-

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 731:  Potycz – Falęcice – Białobrzegi na wybranych odcinkach od km 2+270 do km 3+480 (m. Konary – Magierowa Wola) i od k

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-04-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka na odcinku od km 39+978 do km 41+861 (L = 1,883 km)” m. Ostrów Mazowiecka” - nr postęp