Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2018/2019, z podziałem na 29 częś

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu w km 27+780 w miejscowości Nowa Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705” - nr postępowania 148/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont 2-ch kładek dla pieszych przez rzekę Gruduszczankę w miejscowości Grudusk w km 94+595 drogi wojewódzkiej nr 544” - nr postępowania 156/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 17+600 do km 19+015 na terenie miasta Sochaczew” - nr postępowania 192/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-09-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II odcinek od km 22+600 do km 25+635 od km 25+735 do km 27+290” - w systemie projektuj buduj

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do 2+316 dł. 2,316 km na odcinku Blinno – gr. woj.”- nr postępowania 152/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie (chodnik), wraz

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+350 do km 57+600 oraz 69+230 do km 72+781”- przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 13+000 do km 14+230 w m. Horoszki Duże długości 1,230 km na terenie gminy Sarnaki, pow. łosicki, wo

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niez

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-08-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo – Nasielsk – Winnica - Pułtusk od km 43+935 do km 45+170 dł. odcinka 1,235 km z odwodnieniem