Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,       

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego – powierzchniowe utrwalenie o średniej grubości 2 c

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zakup 4 sztuk recyklerów do asfaltu i 1 szt. skrapiarki na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 2 części”  – nr postępowan

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-19 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin”– przewidzian

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 898 w km od 0+000 do km 0+429” - nr postępowania 123/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w mie

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 32+775 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Milanówek wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 113/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-29 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ulicy Chopina od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie w ramach zadania – „Pro

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-22 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 28+950 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Podkowa Leśna wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania 115/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-06-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha – Szydłowiec, na odcinku od km 38+400 do km 45+217 na terenie gminy Chlewiska, powiat s

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą od km 23+100 do km 30+625 – nr postępowania 076/18