Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 805 z droga powiatową nr 2246W i drogą gminną (ul. Armii Krajowej) w miejscowości Parysów” - nr postępo

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 Piwonin – Osieck ul. Piwońska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jeziory odcinek od km 7+912 do km 9+548” - nr postę

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin – Grudusk – Ciechanów w m. Ciechanów od km 45+390 do km 46+302” - nr postępowania 163/19  

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od  km 0+455  do km 1+438 w miejscowości Chybów wraz z budową kanału deszczowego na terenie gminy Sar

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-17 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odcinku od km 3+730 do km 4+400 w miejscowości Olszew na terenie gminy Ceranów, pow. sokołowski, woj. mazowie

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-10-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560  od km 53+681 do km 54+390 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 370488W ul. Przemysłowa w m. Sierpc