Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-12-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody wodnoprawnej (w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2020-12-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterek oraz usuwaniem skutków awarii znaków aktywnych z podziałem na 2 zadania. ” – nr postępowania 148/20