Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach: od km 23+900 do km 24+528; od km 25+705 do km 26+308; od km 27+854 do km 28+067; od km 34+706 do km 34

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-12 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 61+635 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Wygoda wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 046/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i punktowych elementów odblaskowych do Rejonów (Obwodó

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 729 w km 2+800 do 4+290, gmina Potworów, powiat przysuski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 033/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Naprawa ubytków na drogach wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego masą na gorąco wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego, z podziałem na

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont mostu przez rzekę Czarna w miejscowości Duczki w km 34+174 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” – nr postępowania

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia:     „Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 283,60 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewód

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 3+800 do 5+000, gmina Iłża, powiat radomski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 028/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 37+600 do 38+166, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj.  mazowieckie” - nr postępowania 049/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont przepustu w km 42+076 drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Stare Budy wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 045/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont 2-ch kładek dla pieszych przez rzekę Gruduszczankę w miejscowości Grudusk w km 94+595 drogi wojewódzkiej nr 544” - nr postępowania 042/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi w zakresie remontu przepustu w km 5+004 drogi wojewódzkiej nr 736 w miejscowości Zakrzew wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr po

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ulicą Wileńską) wraz z budową sygna

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinkach: od km 5+130 do km 7+000; od km 9+100 do km 9+400; od km 10+700 do km 11+000; od km 36+750 do km 37+523

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 561 na odcinkach: od km 13+230  do km 14+200; od km 17+690 do km 17+952” - nr postępowania 037/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 80+600 do km 81+360” - nr postępowania 035/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-03-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 relacji Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów w miejscowości Jasieniec, gmina Jasieniec, powiat grójecki, wojew

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 27+650 do 29+150, gmina Potworów, powiat przysuski, województwo mazowieckie” - nr postępowania 013/19