Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-09 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 265 w km 41+200  do km 42+450 o długości 1,250 km w Gostyninie, ul. Kowalska” - nr postępowania 247/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Zbieranie i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 15+220 do km 16+218 w m. Horoszki Małe długości 0,998 km na terenie gminy Sarnaki, pow. łosicki, wo

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Remont drogi wojewódzkiej nr 559 w km 41+800 do 42+300 dł. 0,5 km na odcinku Srebna- Mańkowo” - nr postępowania 245/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 560 w km 57+500 do 60+000 dł. 2,5 km na odcinku Gorzewo-Susk ” - nr postępowania 242/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-11 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 581 w km 9+100 do 10+200 dł. 1,1 km w m. Sokołów” - nr postępowania 244/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-10 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rzece Rokitnica wraz z remontem pr

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia:   „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Długa w miejscowości Goździówka w km 37+907 drogi wojewódzkiej nr 637 wraz z

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na dwóch odcinkach: w km 35+300 do 37+300 dł. 2,0 km na odcinku Uderz – Łady i w km 48+174 do 50+200 dł. 2,026 km w

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-01-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 573 na dwóch odcinkach: w km 5+000 do 5+800 dł. 0,8 km na odcinku Duninów – Lipianki i w km 16+613 do 17+223 dł. 0,610 k

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-12-18 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 731 Potycz – Warka – Białobrzegi na odcinku od km 16+358  do km 19+340 w miejscowości Grzegorzewice/Lechanice, gmina War