Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, na ter

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-05-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec od km 15+600 do km 16+100 (L = 0,500 km.) m. Krukowo.” - nr postępowania 070/19

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa/przebudowa chodników i ścieżek rowerowo – pieszych zlokalizowanych     w ciągach dróg wojewódzkich – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na od

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-04-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa / Przebudowa  chodników, ścieżek pieszo - rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Wars