Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-21 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok-gr. województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niez

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-23 10:00:00

Przedmiot zamówienia:  „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 9 części

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-24 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+420 do km 21+506 w miejscowości Wielgolas na ternie Gminy Latowicz.” - nr postępowania 228/1

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów – Przysucha - Szydłowiec na odcinku od km 38+400

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin – Wyszków na odcinku od km 0+000 do km 6+350 na terenie gminy Gzy i Gołymin Ośrodek, powiatu puł

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-11-05 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki –

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo – Nasielsk – Winnica - Pułtusk od km 43+935 do km 45+170 dł. odcinka 1,235 km z odwodnieniem