Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 18+230 do km 19+188, gmina Garbatka - Letnisko,  powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 727 w km 50+603 do 52+341, gmina Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie”- nr postępowania 039/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-16 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650, w miejscowości Józefów na terenie Gminy Józefów” - nr postępowania 037/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-15 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont Budowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801  – „przebudowa dw 801 Warszawa – Puławy w zakresie skrzyżowania z drogą gmin

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-04-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnicy miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin - nr postępowania 032/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 701 km 3+640 – km 5+540 oraz  km 6+800 – km 7+720 oraz km 8+640 – km 10+800.” - nr postępowania 0

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont cząstkowy chodnika, zjazdów w ciągu DW 638, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Dworcowej do Paderewskiego w Sulejówku tj, od km 0+274 do km 0+8

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Budowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 (ul. Puławskiej) ze wzg

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz.  od km 29+400 do km 33+800 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Jelo

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-03-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa- Węgrów na odcinku od km 20+643 do km 24+495 wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodocią

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinkach: od km 33+800 do km 35+300 na odcinku Iłów - Łady, od km 50+200 do km 51+800 na odcinku Przęsławice – Ś

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 747 w km 2+000 do km 3+000, gmina Iłża powiat radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 040/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 733 w km 29+660 do km 30+015, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie - nr postępowania 036/18

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-27 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont drogi wojewódzkiej nr 740 w km 29+150 do km 30+750, gmina Potworów, powiat przysuski, województwo mazowieckie.  Zamawiający dodatkowo informuje

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-02-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 754 w km 47+200 do 49+010, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, województwo mazowieckie”- nr postępowania 027/18