Ikona dekoracyjna

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”.