Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 68

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2019-01-29 14:32:38

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki został wybrany kandydat:

Pani Jolanta Nowak – zam. Kobyłka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 27/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani Bożena Wojtyńska – zam. Poświętne

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 26/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania wybrany został kandydat:

Pani Joanna Marcinkiewicz – zam. Poświętne

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Głównego Specjalisty.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydatka uczestnicząca w postepowaniu, która spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego nie uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiedniej oceny, która to ocena  wskazywałaby na posiadanie wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań i umiejętności określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska. 

W związku z powyższym nabór 24/2018 nie został rozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat: 

Pan Tomasz Knopik – zam. Jabłonna

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą i przygotowaniem zawodowym na poziomie odpowiednim w stosunku do wymogów określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania wybrany został kandydat:

Pani Anna Sasin – zam. Miąse

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Starszego Specjalisty.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2018 z dnia 11 października 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do Specjalisty w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyna kandydatka uczestnicząca w postepowaniu, spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego nie uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiedniej oceny, która to ocena  wykazywałaby na posiadanie wiedzy na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska. 

W związku z powyższym nabór 22/2018 nie został rozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze Inspektor Nadzoru Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko kierownicze urzędnicze: Dyrektor Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan Paweł Woźniak – zam. Skierniewice

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą i przygotowaniem zawodowym na poziomie odpowiednim w stosunku do wymogów określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce wybrany został kandydat:

Pani Anna Kosieradzka – zam. Przywózki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Węgrów – Siedlce wybrany został kandydat:

Pan Tomasz Woźnica – zam. Siedlce

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska Specjalisty.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan Szymon Bogucki – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Samodzielny Referent.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 


 

 

 

Wersja: 68

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2019-01-29 14:32:38