Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 60

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-10-16 10:19:05

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko kierownicze urzędnicze: Dyrektor Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan Paweł Woźniak – zam. Skierniewice

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą i przygotowaniem zawodowym na poziomie odpowiednim w stosunku do wymogów określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce wybrany został kandydat:

Pani Anna Kosieradzka – zam. Przywózki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Węgrów – Siedlce wybrany został kandydat:

Pan Tomasz Woźnica – zam. Siedlce

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska Specjalisty.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan Szymon Bogucki – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Samodzielny Referent.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielny Referent w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan Marcin Kaczmarek – zam. Milanówek

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Ostrołęka wybrany został kandydat:

Pan Bartłomiej Piotr Kaczyński – zam. Ostrołęka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do  Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ostrołęka wybrany został kandydat:

Pan Łukasz Kurpiewski – zam. Rzekuń

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 09/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Referenta do Starszego Referenta  w Biurze Organizacji wybrany został kandydat:

Pani Marta Katner - Cyprysiak  – zam. Wieliszew

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Starszy Referent.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2018 z dnia 10 maja 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych wybrany został kandydat:

Pani Samanta Skwarczyńska – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 08/2018 z dnia 06 kwietnia 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych wybrany został kandydat:

Pani Małgorzata Bekier – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 07/2018 z dnia 29 marca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Biurze Kadr i Szkoleń  wybrany został kandydat:

Pani Anna Białoszewska – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej  właściwą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2018 z dnia 16 marca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do  Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym  i Planowania wybrany został kandydat:

Pani Beata Borowiec – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Starszy Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2018 z dnia 16 marca 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do  Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji  wybrany został kandydat:

Pan Kamil Sołtyk – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego w/w kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze i wykazał się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Starszy Referent.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2018z dnia 05 marca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych, w terminie określonym w ogłoszeniu  wpłynęły  dwie aplikacje kandydackie. Tylko jedna  z aplikacja spełniała wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu jako niezbędne. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej ustalono, że kandydat pozostający w naborze posiada umiejętności i wiedzę na poziomie odpowiednim do zatrudnienia na oferowanym w naborze  stanowisku.

Pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji kandydat ostatecznie zrezygnował z ubiegania się o zatrudnienie w MZDW.

Wobec powyższego nabór nr 04/2018  z dnia 05 marca 2018 r. pozostał nierozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 02/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do  Specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji  wybrany został kandydat:

Pan Mariusz Świątek – zam. Modliborzyce

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Starszy Referent.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 03/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Realizacji Inwestycji  wybrany został kandydat:

Pan Jarosław Wójcik – zam. Ząbki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie jaki był wymagany dla  oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 01/2018 z dnia 07 lutego 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego wybrany został kandydat:

Pani Natalia Dąbrowska – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Starszy Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 25/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan Mateusz Marceli Łochowski – zam. Ostrówek

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  stanowiska Starszy Referent.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów wybrany został kandydat:

Pani Magdalena Trzaska – zam. Gąski

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  stanowiska Referent.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielny Referent  ds. Kadr w Rejonie Drogowym Radom wybrany został kandydat:

Pani Aleksandra Misztal – zam. Radom

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednia ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego 


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielny Referent  ds. Kadr i Płac w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani Renata Stankiewicz – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednia ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2017 z dnia 28 września 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze:  Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Radom do naboru zgłosił się jeden kandydat. Kandydat ten  spełnił wszystkie wymagania niezbędne. Jednak w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie wykazał się wymaganą wiedzą i nie  uzyskał rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej, koniecznej do zatrudnienia na oferowanym w naborze stanowisku. W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2017 z dnia 18 września 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Referenta do  Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania  wybrany został kandydat:

Pani Bogusława Majchrzak – zam. Pniewska Kolonia

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych  dla  oferowanego w naborze stanowiska  Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2017 z dnia 07 września 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego  wybrany został kandydat:

Pani Magdalena Zbrzeźniak – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednia ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2017 z dnia 01 sierpnia 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów  wybrany został kandydat:

Pani Małgorzata Nawrocka – zam. Ciechanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednia ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  oferowanego w naborze stanowiska Referent.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszy Referent w Dziale  Technicznym  w Rejonie Drogowym Ostrołęka wybrany został kandydat:

Pan Marcin Pędzich– zam. Siemnocha

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednia ocenę, wykazując się wiedzą i posiadanymi uprawnieniami na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  oferowanego w naborze stanowiska Starszy Referent.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2017 z dnia 04 lipca 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów  wybrany został kandydat:

Pan Zbigniew Szewczyński – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednia ocenę, wykazując się wiedzą i posiadanymi uprawnieniami na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  oferowanego w naborze stanowiska Inspektor Nadzoru.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Techniki i Administracji  wybrany został kandydat:

Pani Katarzyna Pałtynowicz – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka uzyskała najwyższą ocenę i wykazała się wiedzą na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  stanowiska Starszego Specjalisty.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze:  od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów do naboru zgłosił się jeden kandydat. Kandydat ten  spełnił wszystkie wymagania niezbędne. Jednak w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie wykazał się wymaganą wiedzą i nie  uzyskał rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej, koniecznej do zatrudnienia na oferowanym w naborze stanowisku. W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2017 z dnia 12 maja 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania  wybrany został kandydat:

Pani Daria Albinowska – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą na poziomie właściwym  dla poziomu wymagań określonych dla  stanowiska Starszego Specjalisty.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2017 z dnia 22 maja 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych do naboru zgłosił się jeden kandydat. Kandydat ten spełnił wszystkie wymagania niezbędne  i uzyskał w wyniku przeprowadzonego postępowania pozytywną rekomendację Komisji Rekrutacyjnej, jednak ostatecznie nie przyjął zaproponowanych warunków zatrudnienia. W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2017 z dnia 11 maja 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów kandydat, który  spełnił wszystkie wymagania niezbędne  i uzyskał odpowiednio rekomendację Komisji Rekrutacyjnej nie przyjął zaproponowanych warunków zatrudnienia. W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.


 


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2017 z dnia 8 maja 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji  wybrany został kandydat:

Pani Agnieszka Piątkowska – zam. Nasielsk

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 07/2017 z dnia 16 marca 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo - Księgowym i Planowania wpłynęło 5 ofert kandydackich. Tylko jedna oferta spełniała wszystkie wymagania wymienione w ogłoszeniu jako niezbędne. W wyniku przeprowadzonej rozmowy  kwalifikacyjnej nie zaakceptowano kandydata do zatrudnienia.

W związku z powyższym nabór zostanie ponowiony.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 09/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym nabór zostanie powtórzony.


 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 08/2017 z dnia 24 marca 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do  Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Radom  wybrany został kandydat:

Pan Paweł Rokita – zam. Wierzbica

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2017 z dnia 3 marca 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki  wybrany został kandydat:

Pan Leszek Pieczara – zam. Mińsk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego 


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty  w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji  wpłynęły 2 oferty. Żadna z przedmiotowych ofert  nie spełniła wymagań formalnych postawionych w naborze.

W związku z powyższym nie wybrano kandydata do zatrudnienia.

Nabór zostanie powtórzony.


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym nabór zostanie powtórzony.


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 01/2017 z dnia 05 stycznia 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów  wybrany został kandydat:

Pan Krzysztof Albrecht – zam. Konin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze i wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 02/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do  Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów  wybrany został kandydat:

Pan Michał Burzyński – zam. Sierpc

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego

  


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 03/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Głównego Specjalisty w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów  wybrany został kandydat:

Pan Tomasz Kubelczuk – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego

 


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 07/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów  wybrany został kandydat:

Pan Dominik Gołębiowski – zam. Ciechanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego  wybrany został kandydat:

Pan Andrzej Domański – zam. Mrozy

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty  do Starszego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - wybrany został kandydat:

Pani Anna Oleksiak – zam. Poddębie

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - wybrany został kandydat:

Pani Katarzyna Loska – zam. Mińsk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie adekwatnym w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Wersja: 60

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-10-16 10:19:05