Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 26

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-10 10:13:08

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 09/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym nabór zostanie powtórzony.

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 08/2017 z dnia 24 marca 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do  Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Radom  wybrany został kandydat:

Pan Paweł Rokita – zam. Wierzbica

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego

 


 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2017 z dnia 3 marca 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki  wybrany został kandydat:

Pan Leszek Pieczara – zam. Mińsk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty  w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji  wpłynęły 2 oferty. Żadna z przedmiotowych ofert  nie spełniła wymagań formalnych postawionych w naborze.

W związku z powyższym nie wybrano kandydata do zatrudnienia.

Nabór zostanie powtórzony.


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym nabór zostanie powtórzony.


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 01/2017 z dnia 05 stycznia 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów  wybrany został kandydat:

Pan Krzysztof Albrecht – zam. Konin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ocenę spośród kandydatów biorących udział w naborze i wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 02/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do  Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów  wybrany został kandydat:

Pan Michał Burzyński – zam. Sierpc

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego

  


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 03/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Głównego Specjalisty w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów  wybrany został kandydat:

Pan Tomasz Kubelczuk – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego

 


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 07/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów  wybrany został kandydat:

Pan Dominik Gołębiowski – zam. Ciechanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego


 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego  wybrany został kandydat:

Pan Andrzej Domański – zam. Mrozy

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty  do Starszego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - wybrany został kandydat:

Pani Anna Oleksiak – zam. Poddębie

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - wybrany został kandydat:

Pani Katarzyna Loska – zam. Mińsk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie adekwatnym w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Wersja: 26

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-10 10:13:08