Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 12

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-12-19 11:35:19

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego  wybrany został kandydat:

Pan Andrzej Domański – zam. Mrozy

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty  do Starszego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - wybrany został kandydat:

Pani Anna Oleksiak – zam. Poddębie

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie odpowiednim w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - wybrany został kandydat:

Pani Katarzyna Loska – zam. Mińsk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą na poziomie adekwatnym w stosunku  do wymagań  stawianych w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Wersja: 12

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-12-19 11:35:19