Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 9

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-06-08 11:28:27

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 02/2016 z dnia 09 maja 2016 r. o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki - wybrany został kandydat:

 

Pan Konrad Ziółkowski – zam. Sochaczew

 

Wyżej wymieniony kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat ten uzyskał najwyższą ocenę  spośród uczestników przedmiotowego naboru i wykazał się stosowną wiedzą, w zakresie jaki jest wymagany do pracy na stanowisku: Dyrektor Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego

Wersja: 9

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-06-08 11:28:27