Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 8

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-05-23 14:00:34

Wyniki rekrutacji

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 01/2016 z dnia 9 marca 2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock wybrany został kandydat:

Pan Adam Wiśniewski zamieszkały w Gostyninie.

Kandydat w/w spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskał odpowiednią ocenę i wykazał się stosowną wiedzą, wymaganą w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

           

Wersja: 8

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-05-23 14:00:34