Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 5

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-01 09:52:46

Wyniki rekrutacji

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów wybrany został kandydat:

Pan Robert Smolik zamieszkały w Warszawie

Kandydat w/w spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskał odpowiednią ocenę i wykazał się stosowną wiedzą, wymaganą w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do  Starszego Specjalisty wybrany został kandydat:

Pani Anna Tabor zamieszkała w Warszawie

Kandydat w/w spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat uzyskał odpowiednią ocenę i wykazał się stosowną wiedzą, wymaganą w pracy na stanowisku, na które przeprowadzono nabór.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2015 z dnia 31 grudnia 2015 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Rejonie Drogowym Ostrołęka

w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji nie rozstrzygnięto naboru na oferowane w ogłoszeniu stanowisko.

Wersja: 5

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-01 09:52:46