Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wyniki rekrutacji

Informacja o wyniku naboru

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji  wybrana został kandydat:

Pani – Marta Styczyńska zam. Grodzisk Mazowiecki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora nadzoru  nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2022 z dnia 11 kwietnia  2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani – Agnieszka Pindor zam. Skierniewice

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2022 z dnia 16 marca 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszy Referent w Wydziale Informatyki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan – Bartłomiej Czajkowski zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum  nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2022 z dnia 08 kwietnia  2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock” nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2022 z dnia 16 marca 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Informatyki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan – Patryk Pawlak zam. Żyrardów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 7/2022 z dnia 09 marca 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora nadzoru  nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydat który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 9/2022 z dnia 15 marca 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych  nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 8/2022 z dnia 15 marca 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji  nie został wybrany żaden kandydat.

Kandydaci którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnili wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 6/2022 z dnia 01 marca 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 5/2022 z dnia 01 marca 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum  nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 4/2022 z dnia 04 lutego 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Rejonie Drogowym Radom wybrany został kandydat:

Pan – Sławomir Gajewski zam. Odrzywół

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie pos

tępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 3/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum  nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 1/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze „od Specjalisty do Starszego specjalisty w Wydziale Informatyki i Administracji.” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 38/2022 z dnia 20 grudnia  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 35/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór  35/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 39/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze „od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 36/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum  nie został wybrany żaden kandydat. Jedyna oferta złożona przez kandydata wpłynęła po terminie.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 37/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalisty w Rejonie Drogowym Ostrołęka z/s w Czerwinie wybrany został kandydat:

Pani – Sylwia Dymerska zam. Ostrołęka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 34/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Samodzielne stanowisko ds. Archiwum  nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze

W związku z powyższym nabór  34/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 33/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze „Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 32/2021 z dnia 19.11.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki, wybrany został kandydat:

Pan – Kamil Szwarc zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 31/2021 z dnia 18 października 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze „Samodzielne stanowisko ds. Archiwum” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 30/2021 z dnia 04.10.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego referent w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydat:

Pani – Anna Włodarek zam. Mała Wieś

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 28/2021 z dnia 08 września  2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny Referent do Starszego specjalisty w Wydziale realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Artur Piotrkowicz zam. Halinów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 27/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego referent do Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ostrołęka z/s w Czerwinie wybrany został kandydat:

Pan – Grzegorz Farat zam. Borowce gm. Troszczyn

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 26/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze „od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Referent do Specjalisty  w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień nie został wybrany żaden kandydat.

Po zakończeniu wszystkich etapów naboru Komisja Rekrutacyjna nie wyłoniła kandydata do zatrudnienia w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

W związku z powyższym nabór 24/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Samodzielny Referent ds. księgowych w Wydziale Finansowo – Księgowym  nie został wybrany żaden kandydat:

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze

W związku z powyższym nabór  23/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Zamówień Publicznych wybrany został kandydat:

Pani – Zofia Kochaniak zam. Brwinów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2021 z dnia 07 lipca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Koordynator Biura Kadr I szkoleń wybrana została Pani Renata Rogowska zam. Zagórze

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2021 z dnia 08 czerwca  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „ od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2021 z dnia 31 maja 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pani – Anna Jadczyszyn zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2021 z dnia 05 maja 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej wybrany został kandydat:

Pan – Jan Bujak zam. Błonie

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „ od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji”  nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, nie stawił się na umówioną rozmowę kwalifikacyjną, rezygnując tym samym z uczestniczenia w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym nabór  nr 17/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych”  nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.  Kandydat ten nie stawił się na umówioną rozmowę kwalifikacyjną, rezygnując z uczestniczenia w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego.

W związku z powyższym nabór  nr 15/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2021 z dnia 12.03.2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydat:

Pani – Anna Joss zam. Warszawa

Wyżej wymieniona spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka ta uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Główny Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Referent w Wydziale Zamówień Publicznych wybrany został kandydat:

Pani – Anna Wiktorowska - Kleczaj zam. Legionowo

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2021 z dnia 26 marca  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do  Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani  Wioleta Pytlarczyk – zam. Izdebno

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2021 z dnia 03 marca 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień”  nie został wybrany żaden kandydat.

Dwaj kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego żaden z tych kandydatów nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej.

W związku z powyższym nabór 12/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem NR 1/P/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: „Pomoc Administracyjna w Wydziale Informatyki i Administracji”  nie został wybrany żaden kandydat.

W związku z powyższym nabór 1/P/2021 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 08/2021 z dnia 11 lutego 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Biurze Ochrony Środowiska i Standaryzacji wybrany został kandydat:

Pan – Wojciech Caballero - Frączkowski zam. Warszawa

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat ten uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 07/2021 z dnia 01 lutego 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Informatyki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan – Tomasz Kurowski zam. Warszawa

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat ten uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 35/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty na Samodzielnym Stanowisku ds. bhp i p. poż.”  nie został wybrany żaden kandydat.

Wszyscy kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego żaden z kandydatów nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej.

W związku z powyższym nabór 35/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 09/2021 z dnia 11 lutego  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2021 z dnia 15 lutego  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszy Specjalista w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Gostynin - Płock wybrany został kandydat:

Pan Tomasz Muszyński – zam. Płock

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2021 z dnia 12 lutego  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do  Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani Anna Chalińska – zam. Garwolin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2021 z dnia 28 stycznia  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty ds. administracyjno- kadrowych w  Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani Monika Serzysko – zam. Borowie

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2021 z dnia 27 stycznia  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty ds. księgowości w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani Anna Broniewska – zam. Maciejowice

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2021 z dnia 25 stycznia  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pani Janina Wojda – zam. Miastków Kościelny

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 03/2021 z dnia 25 stycznia  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty ds. zaplecza w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pan Jerzy Piesio – zam. Garwolin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 02/2021 z dnia 15 stycznia  2021 r. o naborze na wolne  stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Wydziału Technicznego w Rejonie Drogowym Garwolin wybrany został kandydat:

Pan Stanisław Jagiełło – zam. Ryki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 33/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi  Prawnej  nie został wybrany żaden kandydat.

Wszyscy kandydaci, którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego żaden z kandydatów nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej.

W związku z powyższym nabór  nr 33/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 34/2020 z dnia 30 listopada 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej wybrany został kandydat:

Pan – Łukasz Gil zam. Warszawa

Wyżej wymieniony spełnił wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat ten uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 01/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszego Referenta w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pani – Edyta Płoska zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 37/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani Monika Dorota Sztuka - Brzezińska – zam. Ciemne

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 26/2020 z dnia 30 października 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Informatyki i Administracji  nie został wybrany żaden kandydat.

Dwoje kandydatów, którzy uczestniczyli w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniło wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, jednak żaden z tych  kandydatów nie uzyskał pozytywnej rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej. 

W związku z powyższym nabór 26/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 32/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów wybrany został kandydat:

Pani Sylwia Mięćkowska – zam. Ciechanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 31/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale  Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Artur Szałek zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 30/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale  Realizacji Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Paweł Mioduszewski zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 27/2020 z dnia 30 października 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów wybrany został kandydat:

Pan – Maciej Jastrzębski zam. Małkinia Dolna

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 29/2020 z dnia 13 listopada  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Starszy Referent w Wydziale Zamówień Publicznych” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 28/2020 z dnia 05 listopada 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pani – Agnieszka Iwanowicz zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią (najwyższą) ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 19/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od  Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji wybrany został kandydat:

Pan – Rafał Dmochowski zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska. Zatrudnienie  może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu wysokości wynagrodzenia.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 25/2020 z dnia 30 października 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale  Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pan – Patryk Zaprawa zam. Milanówek

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 24/2020 z dnia 16 października  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 23/2020 z dnia 23 września 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień wybrany został kandydat:

Pan Mariusz Całka – zam. Nieledew

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 22/2020 z dnia 04 września  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 21/2020 z dnia 03 września 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko kierownicze urzędnicze: Dyrektor Rejonu Drogowego Garwolin wybrany został kandydat:

Pan Marek Chciałowski – zam. Sulbiny

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 20/2020 z dnia 4 września 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów wybrany został kandydat:

Pan Marcin Szymański – zam. Działdowo

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 18/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji  nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór 18/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 17/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji  nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

W związku z powyższym nabór 17/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 16/2020 z dnia 27 lipca  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Inspektora Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 12/2020 z dnia 02 lipca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Informatyki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan Adam Machelski – zam. Warszawa

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska Starszy Specjalista.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 15/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszy Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno wybrany został kandydat:

Pan – Tadeusz Marek Płaczek zam. Otwock Wielki

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 14/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Technicznego w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani Agnieszka Tadzik – zam. Bartoszówka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

 Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 13/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki wybrany został kandydat:

Pani Karolina Gzyra – zam. Dąbrówka

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydatka uzyskała od Komisji Rekrutacyjnej odpowiednią ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 11/2020 z dnia 25 czerwca  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 10/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Specjalista w Wydziale Technicznym w  Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki  nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyna kandydatka, która uczestniczyła w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka ta jednak w ocenie Komisji Rekrutacyjnej nie posiada wiedzy i umiejętności na poziomie, który to poziom jest właściwy  dla  oferowanego w naborze stanowiska. 

W związku z powyższym nabór 10/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 09/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Technicznego w  Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki  nie został wybrany żaden kandydat.

Jedyny kandydat, który uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydat ten jednak w ocenie Komisji Rekrutacyjnej nie posiada wiedzy i umiejętności na poziomie, który to poziom jest właściwy  dla  oferowanego w naborze stanowiska. 

W związku z powyższym nabór 09/2020 nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

 Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 08/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów” wybrany został kandydat:

Pan Robert Szepietowski – zam. Ciechanów

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał 93,3 % punktów możliwych do uzyskania, wykazując się wiedzą wymaganą na poziomie określonym dla oferowanego w naborze stanowiska Starszy Inspektor Nadzoru.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 05/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” nie został wybrany żaden kandydat.

W terminie wskazanym na składanie aplikacji kandydackich złożono 1 ofertę kandydacką. Aplikacja w/w spełniła wymagania określone jako wymagania niezbędne, jednak osoba, która ją złożyła zrezygnowała z uczestniczenia w kolejnym etapie naboru.

W związku z powyższym nabór 05/2020 nie został rozstrzygnięty

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 07/2020 z dnia 13 lutego  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 06/2020 z dnia 13 lutego  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 04/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: Starszy Specjalista w Wydziale Techniki i Administracji wybrany został kandydat:

Pan Konrad Ziółkowski – zam. Wołomin

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskał od Komisji Rekrutacyjnej najwyższą ocenę, wykazując się wiedzą na poziomie wymagań określonych dla oferowanego w naborze stanowiska.

Kandydat wyłoniony w naborze zobowiązany jest w dniu zatrudnienia przedłożyć pracodawcy odpowiednią informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 03/2020 z dnia 10 stycznia  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 01/2020 z dnia 10 stycznia  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

Informacja o wyniku naboru

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,00-048 Warszawa   informuje, że zgodnie z ogłoszeniem Nr 02/2020 z dnia 10 stycznia  2020 r. o naborze na wolne  stanowisko urzędnicze: „od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji” do naboru nie zgłosił się żaden kandydat.

W związku z powyższym przedmiotowy nabór nie został rozstrzygnięty.

 

 

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-22 13:04:19

Wytworzył/Odpowiada: Barbara Kilian

Data modyfikacji: 2022-05-10 10:31:08

Modyfikował: Katarzyna Pałtynowicz

Wersja: 164 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2022-05-04 13:39:37
Katarzyna Pałtynowicz
2022-05-04 08:02:26
Katarzyna Pałtynowicz
2022-04-29 11:37:07
Katarzyna Pałtynowicz
2022-04-29 11:25:24
Katarzyna Pałtynowicz
2022-04-27 13:11:02
Andrzej Karpiński
2022-04-14 13:28:49
Katarzyna Pałtynowicz
2022-04-14 13:25:13
Katarzyna Pałtynowicz
2022-04-14 12:54:25
Katarzyna Pałtynowicz
2022-04-05 15:48:38
Andrzej Karpiński
2022-03-29 15:34:48
Andrzej Karpiński
2022-02-28 16:12:40
Andrzej Karpiński
2022-02-22 15:44:14
Andrzej Karpiński
2022-02-16 09:53:29
Andrzej Karpiński
2022-02-07 15:22:25
Andrzej Karpiński
2022-01-18 15:27:11
Andrzej Karpiński
2022-01-05 16:24:11
Andrzej Karpiński
2021-12-17 07:54:58
Andrzej Karpiński
2021-12-13 12:22:22
Konrad Ziółkowski
2021-12-13 12:20:50
Konrad Ziółkowski
2021-11-15 08:19:15
Konrad Ziółkowski
2021-11-10 15:21:41
Konrad Ziółkowski
2021-11-08 11:25:14
Konrad Ziółkowski
2021-11-08 11:24:32
Konrad Ziółkowski
2021-10-12 13:32:43
Konrad Ziółkowski
2021-10-12 13:31:14
Konrad Ziółkowski
2021-10-05 14:55:51
Andrzej Karpiński
2021-09-01 14:24:25
Paweł Zamilski
2021-08-10 15:21:47
Konrad Ziółkowski
2021-08-10 15:20:32
Konrad Ziółkowski
2021-08-04 10:15:57
Konrad Ziółkowski
2021-07-23 12:48:35
Paweł Zamilski
2021-06-28 07:23:11
Paweł Zamilski
2021-06-23 12:23:55
Paweł Zamilski
2021-06-07 14:40:53
Paweł Zamilski
2021-05-27 12:01:07
Paweł Zamilski
2021-05-25 14:54:00
Paweł Zamilski
2021-04-20 10:58:53
Paweł Zamilski
2021-04-02 10:08:32
Paweł Zamilski
2021-03-31 12:24:55
Paweł Zamilski
2021-03-26 12:45:21
Paweł Zamilski
2021-03-24 12:58:31
Paweł Zamilski
2021-03-24 12:54:44
Paweł Zamilski
2021-03-10 13:52:09
Paweł Zamilski
2021-03-10 12:21:08
Paweł Zamilski
2021-02-16 12:19:35
Paweł Zamilski
2021-02-09 14:08:08
Paweł Zamilski
2021-02-05 09:17:13
Paweł Zamilski
2021-02-03 09:44:49
Paweł Zamilski
2021-01-15 13:27:23
Paweł Zamilski
2020-12-23 14:29:57
Paweł Zamilski
2020-12-16 14:35:45
Paweł Zamilski
2020-12-04 15:16:55
Andrzej Karpiński
2020-12-02 12:40:17
Paweł Zamilski
2020-12-02 12:32:00
Paweł Zamilski
2020-11-27 14:30:53
Andrzej Karpiński
2020-11-06 14:45:50
Paweł Zamilski
2020-10-19 09:21:36
Paweł Zamilski
2020-10-09 14:43:56
Paweł Zamilski
2020-10-02 14:31:08
Paweł Zamilski
2020-09-14 15:48:45
Andrzej Karpiński
2020-09-04 13:01:31
Paweł Zamilski
2020-09-01 14:39:41
Paweł Zamilski
2020-08-21 13:14:37
Andrzej Karpiński
2020-08-07 11:59:25
Michał Żabowski
2020-07-31 11:21:18
Paweł Zamilski
2020-07-20 15:19:26
Andrzej Karpiński
2020-07-13 13:55:12
Andrzej Karpiński
2020-07-02 15:40:26
Andrzej Karpiński
2020-06-25 14:22:51
Andrzej Karpiński
2020-06-25 14:09:50
Andrzej Karpiński
2020-03-03 15:11:28
Paweł Zamilski
2020-02-13 10:57:58
Paweł Zamilski
2020-02-04 15:30:33
Paweł Zamilski
2019-12-30 14:37:20
Paweł Zamilski
2019-12-20 17:43:44
Paweł Zamilski
2019-11-26 13:52:04
Paweł Zamilski
2019-11-18 14:57:52
Paweł Zamilski
2019-11-08 15:08:31
Paweł Zamilski
2019-10-22 14:52:02
Paweł Zamilski
2019-10-10 14:34:39
Paweł Zamilski
2019-09-13 11:43:03
Paweł Zamilski
2019-09-12 14:46:25
Paweł Zamilski
2019-09-02 08:35:49
Paweł Zamilski
2019-08-26 12:15:06
Paweł Zamilski
2019-07-29 14:41:24
Andrzej Czapski
2019-07-24 10:10:21
Katarzyna Pałtynowicz
2019-07-04 14:48:46
Paweł Zamilski
2019-06-11 14:39:00
Paweł Zamilski
2019-06-05 13:30:24
Paweł Zamilski
2019-05-10 08:51:10
Paweł Zamilski
2019-04-26 10:23:41
Paweł Zamilski
2019-04-15 10:13:02
Paweł Zamilski
2019-04-02 12:58:58
Paweł Zamilski
2019-03-20 13:39:11
Paweł Zamilski
2019-03-07 13:45:03
Paweł Zamilski
2019-01-29 14:32:38
Paweł Zamilski
2019-01-17 14:48:18
Paweł Zamilski
2019-01-11 11:43:12
Paweł Zamilski
2019-01-10 14:27:40
Paweł Zamilski
2018-12-27 11:44:57
Paweł Zamilski
2018-12-06 14:48:37
Andrzej Karpiński
2018-10-31 12:15:29
Paweł Zamilski
2018-10-31 08:06:58
Paweł Zamilski
2018-10-16 10:19:05
Paweł Zamilski
2018-10-08 12:13:29
Paweł Zamilski
2018-09-20 13:21:54
Paweł Zamilski
2018-08-13 13:58:16
Paweł Zamilski
2018-07-30 14:31:37
Andrzej Karpiński
2018-07-18 13:43:02
Paweł Zamilski
2018-07-17 13:55:16
Paweł Zamilski
2018-07-12 10:06:44
Paweł Zamilski
2018-07-02 12:34:18
Paweł Zamilski
2018-07-02 12:27:29
Paweł Zamilski
2018-06-21 14:23:59
Paweł Zamilski
2018-06-06 14:36:39
Paweł Zamilski
2018-04-25 14:54:00
Paweł Zamilski
2018-04-17 08:17:06
Paweł Zamilski
2018-04-16 14:22:07
Paweł Zamilski
2018-04-09 12:59:59
Paweł Zamilski
2018-04-03 09:53:58
Paweł Zamilski
2018-03-05 14:41:00
Paweł Zamilski
2018-03-02 13:01:52
Andrzej Karpiński
2018-01-12 11:11:25
Paweł Zamilski
2018-01-11 14:35:46
Paweł Zamilski
2017-12-11 15:40:38
Andrzej Karpiński
2017-12-05 14:39:14
Paweł Zamilski
2017-10-23 08:41:44
Paweł Zamilski
2017-10-20 10:51:00
Paweł Zamilski
2017-09-27 14:41:03
Paweł Zamilski
2017-08-24 14:16:19
Andrzej Karpiński
2017-08-03 13:52:54
Paweł Zamilski
2017-07-31 12:41:32
Paweł Zamilski
2017-07-20 13:14:38
Andrzej Karpiński
2017-06-22 11:35:57
Paweł Zamilski
2017-06-20 14:46:47
Paweł Zamilski
2017-06-20 08:00:54
Paweł Zamilski
2017-05-31 14:03:57
Paweł Zamilski
2017-05-10 10:13:08
Paweł Zamilski
2017-05-09 08:30:33
Paweł Zamilski
2017-04-28 12:04:54
Paweł Zamilski
2017-03-22 10:08:56
Paweł Zamilski
2017-03-16 12:20:13
Paweł Zamilski
2017-03-14 14:36:08
Paweł Zamilski
2017-02-09 12:41:57
Paweł Zamilski
2017-01-31 09:29:24
Andrzej Karpiński
2017-01-31 09:28:24
Andrzej Karpiński
2017-01-31 09:26:33
Andrzej Karpiński
2017-01-30 12:29:58
Andrzej Karpiński
2017-01-30 12:29:10
Andrzej Karpiński
2017-01-30 12:27:53
Andrzej Karpiński
2017-01-04 14:11:13
Paweł Zamilski
2016-12-19 11:35:19
Paweł Zamilski
2016-12-19 11:29:00
Paweł Zamilski
2016-12-15 12:31:34
Paweł Zamilski
2016-06-08 11:28:27
Paweł Zamilski
2016-05-23 14:00:34
Paweł Zamilski
2016-04-12 13:45:56
Paweł Zamilski
2016-02-12 08:36:57
Paweł Zamilski
2016-02-01 09:52:46
Paweł Zamilski
2016-02-01 09:49:19
Paweł Zamilski
2016-01-19 14:58:51
Paweł Zamilski
2016-01-13 08:58:12
Paweł Zamilski
2015-12-22 13:04:19
Paweł Zamilski