Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze

Przetarg ograniczony - usługa

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkiej dokumentacji formalno – prawnej umożliwiającej zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego „Pruszków” oraz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 720 w m. Brwinów”– nr postępowania 072/18.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 072/18.

FORMULARZ JEDZ

DODATKOWE INFORMACJE

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WYKAZY USŁUG I OSÓB

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 072/18.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

TED SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TERMINU SLADANIA WNIOSKÓW

SIWZ

19 04 2018 sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu ted 072 18

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-03-15 12:19:55

Wytworzył/Odpowiada: Alicja Pyrzanowska

Data modyfikacji: 2018-04-19 12:38:39

Modyfikował: Paweł Zamilski

Wersja: 6 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2018-04-17 14:18:03
Paweł Zamilski
2018-04-13 13:29:22
Paweł Zamilski
2018-03-28 07:54:45
Paweł Zamilski
2018-03-15 14:34:54
Paweł Zamilski
2018-03-15 12:19:55
Paweł Zamilski