Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Garbatka-Letnisko, po

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kampinos i Komorów dł. 2,917 km na terenie gminy Kampinos, powiat wars

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-20 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku: od km 30+088 do km 32+076 – przejście przez miejscowość Brudzeń Duży (etap IV w km 30+088 do 30+878)”

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-14 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 na odcinku od km 0+030 do km 0+672,50 w miejscowości Węgrów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, na tereni

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa) na odcinkach od km 60+740 do km 61+250 oraz od

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-13 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 718 w km 6+030 – km 8+130” - nr postępowania 084/17 

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o grubości 0,4 - 0,8 mm i trwałości co najmniej 1 roku w ilości 502 755,89 m², oznakowania poziomego

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-07 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 615 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 14+541 nad rzeką Dunajczyk w miejscowości K

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 odcinka od km 45+610 do km 46+230 od skrzyżowania drogi krajowej nr 63 do miejscowości Nur na terenie gminy Nur,

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Podkowa Leśna  w km 28+799”  – nr postępowania 080/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Remont mostu JNI 1011651 w km 2+510 w ciągu drogi woj. 700 w m. Józefów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 081/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-02 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą powiatową nr 1817W oraz drogą gminną nr 180504W wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Gó

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-06 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 km 24+300 - km 25+900” - nr postępowania 079/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-06-01 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 20+826 do km 21+759 w m. Ruda Wolińska” - nr postępowania 075/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-31 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 – wykonanie lewoskrętu w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 801 w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 7

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 25+280 do km 26+630 w miejscowości Oleśnica” - nr postępowania 074/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-05-30 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Remont drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach: od km 24+540 do km 25+702 i od km 26+330 do km 27+300” - nr postępowania 067/17