Zamówienia publiczne

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów i Armii Krajowej od km 45+155,22 do km 45+414,97 w m. Międzyborów na terenie Gminy

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-08 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński” - nr postępowani

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 w miejscowości Podkowa Leśna w km 28+799”  – nr postępowania 126/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-03 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przyłącza gazowego, zintegrowanej sieci wewnętrznej oraz kompleksowe przystosowanie i wyposażenie kotłowni na terenie Rejonu Drogowego w Otw

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-26 10:00:00

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skryżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła II w Sochaczewie. 

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-25 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 20+935 do km 22+718 w miejscowości Sypniewo” - nr postępowania 118/17

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-08-04 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin” – przewi

Ogłoszenie w trybie: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2017-07-28 10:00:00

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 na odcinku od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w miejscowości Jazgarzew” - nr postępowania 110/17